JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
 

Eurofire

Enkelt handhavande

eurofire arbetar med samma princip som en olje-brännare vilket innebär start med eltändning och
drift tills panntermostaten bryter vid uppnådd pann-temperatur.
Därefter sker renblåsning innan brännaren ställer sig i standbyläge. Efter ett eventuellt ström-avbrott startar brännaren automatiskt, vilket ger en extra trygghet. eurofire är en framåtbrinnande pelletsbrännare,
vilket gör att den passar i de allra flesta pannor. Bäst eldningsekonomi får man givetvis i en ny panna, t.ex. Bonus 30 eller Solo Innova.

Patenterad förbränning
eurofire har en patenterad så kallad crossflow för-bränning och PLC styrd drift som förenklar inställ-ningar mm. Den har även en ställbar differens mellan max. och min. panntemperatur. Detta ger färre start och stopp och därmed långa gångtider (viktigt vid körning utan ackumulatortank).
eurofire
är utrustad med "testmatning" vilket bety-
der att man vid installation kan justera bränslemat-ningen bekvämt utan att behöva ha brännaren i drift. Med PLC styrningen kan man i framtiden uppgradera brännaren.
eurofire
är utrustad med självstängande spjäll. Detta är viktigt för den totala eldningsekonomin då pannan
ej kyls i onödan efter avslutad förbränning. Villamo-delen har en effekt på 20 kW. Fastighetsbrännare
med effekt upp till 300 kW offereras separat.

Låg bränsleförbrukning
eurofire är testad och P-märkt hos SP, Sveriges Prov-nings- och Forskningsinstitut. P-märket innebär att
det ställs krav främst på utsläpp, effektivitet, säker-hetsfunktioner och driftsäkerhet. Det ställs även krav på kvalitetssäkring i tillverkningsprocessen.
eurofire är dessutom testad av Konsumentverket vilket presenterades i tidningen Råd & Rön nr 3, 2002
- med toppresultat! Grunden till en god eldningseko-nomi är alltid att man har en modern panna med hög verkningsgrad - endast därigenom kan man erhålla en hög pannverkningsgrad, som är det samma som låg bränsleförbrukning.

Fakta eurofire

Höjd inkl. påfyllningsrör   450 mm
Höjd exkl. påfyllningsrör   230 mm
Bredd   190 mm
Totallängd   490 mm
Anslutningsöppning    
för brännarrör   145 x 145 mm
Instickslängd, brännarrör   190 mm
Rekommenderat minsta    
mått framför brännarrör   200 mm
Vikt   9 Kg
Standardmått matarskruv   1,7 m
RSK nr:   639 07 70
El anslutning   230 V jordat
Pelletsrekommendation   6-9 mm
Tillbehör    
Pelletsförråd, RSK nr:   611 81 56

Tillbaka

MERK PRODUKTER : Kent Dahlqvist · Lindsås · 513 97 Borgstena · Tel & Fax 033-26 81 45
Mobil 0703-26 22 28 · E-post: info@merkprodukter.se